Θεωρητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Το φροντιστήριο των ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ σπουδών.
Για επιτυχία στις καλύτερες σχολές του 1ου επιστημονικού πεδίου:

 - Νομικής

 - Φιλολογίας

 - Φιλοσοφίας

 - Ιστορίας και Αρχαιολογίας

 - Θεατρικών σπουδών – Επιστημών της τέχνης

 - Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών

 - Πολιτικών επιστημών – Δημόσιας διοίκησης – Κοινωνιολογίας

 - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

 - Δημοσιογραφίας

 - Ψυχολογίας

 - Ξένων γλωσσών – Παιδαγωγικών σχολών